Inspecció obligatòria dels equips d’aplicació de fitosanitaris

Us adjuntem la fulla informativa on hi ha els cinc passos que s’han de seguir. Si no s’ha passat la inspecció abans del 26 de
novembre de 2016 no es podran utilitzar.

Fulla informativa

Els comentaris estan desactivats per aquesta publicació.