L’Agrari Verntallat

A la secció agrària hi trobareu el magatzem amb adobs, insecticides, pinsos per animals de granja i companyia, material de rec i jardineria, eines per l’agricultura, calçat i roba de treball, bicicletes i productes de drogueria i perfumeria.

També hi trobareu maquinària, productes de bricolatge, horticultura, flor i planta ornamental.

Pinsos

A partir del conreu dels nostres associats elaborem, a les instal·lacions de la cooperativa, una amplia gamma de pinsos, tant en sec com en moll.
Elaborem pinsos per alimentació de porcs, gallines, vaques, vedells, etc.

Producció agrària

Els socis de la cooperativa produeixen blat de moro farratger i de gra, ordi i blat, fesols i patates. Tots són cultius tradicionals de la Vall d’en Bas, així com la producció lletera i la carn.
La cooperativa col·labora amb els seus associats transformant i comercialitzant els seus productes.
Després de la collita, els fesols es conserven en cambra freda i s’envasen per la venda a les agrobotigues.
Les patates es conserven en cambra frigorífica. Posteriorment, amb la màquina envasadora, es trien, es calibren i s’envasen.
La producció lletera dels nostres socis es recull diàriament i es transporta en camió refrigerat a les empreses envasadores.

Tornar a la pàgina de serveis